Archív zmluv: 2017 2018 2019

img
© Obec Chmeľovec 2021

ÚRADNA TABUĽA:

Faktúry

Zmluvy

 

Charakteristika obce

Cirkev v obci

Erb a vlajka obce

Europrojekty obce Chmeľovec

Obecný úrad

Mikroregión Haľagoš

Kontakt

Zmluva 02/2021:

Predmetom zmluvy: Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry

Dátum zverejnenia: 9.9.2021
Stiahnuť

 

Zmluva 01/2021:

Predmetom zmluvy: Dotácia na zakúpenie stolov a stoličiek

Dátum zverejnenia: 30.7.2021
Stiahnuť

 

Dodatok KOSIT:

Dátum zverejnenia: 25.06.2021
Stiahnuť

 

Zmluva 07/2020:

Predmetom zmluvy: Rozšírenie vodovodu v obci Chmeľovec

Dátum zverejnenia: 1.12.2020
Stiahnuť

 

Zmluva 03/11/2020:

Predmetom zmluvy: Rozšírenie vodovodu v obci Chmeľovec

Dátum zverejnenia: 1.12.2020
Stiahnuť

 

Zmluva č. 6/2020:

Predmetom zmluvy: Zmluva o výpožičke
Dátum zverejnenia: 1.12.2020
Stiahnuť

 

Dohodu č. 20/37/012/415:

Dátum zverejnenia: 19.11.2020
Stiahnuť

 

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Chmeľovec:

Dátum zverejnenia: 13.11.2020
Stiahnuť

 

Dohoda č. 20/37/010/122:

Dátum zverejnenia: 6.11.2020
Stiahnuť

 

Zmluva č. 452/2020/DPR:

Predmetom zmluvy: Dotácia z PSK
Dátum zverejnenia: 26.8.2020
Stiahnuť

 

Zmluva 4/2020:

Predmetom zmluvy: Oprava miestnych komunikácií
Dátum zverejnenia: 29.6.2020
Stiahnuť

 

Zmluva 3/2020:

Predmetom zmluvy: Mandátna zmluva č. 7/2020
Dátum zverejnenia: 27.5.2020
Stiahnuť

 

Dodatok 1 k zmluva 3/2020:

Dátum zverejnenia: 8.5.2020
Stiahnuť

 

Dodatok k zmluve 2/2020:

Dátum zverejnenia: 14.4.2020
Stiahnuť

 

Zmluva 2/2020:

Predmetom zmluvy: Kúpna zmluva
Dátum zverejnenia: 6.2.2020
Stiahnuť

 

Zmluva 1/2020:

Predmetom zmluvy: Uzemný plán Obce Chmeľovec - doplnenie
Dátum zverejnenia: 31.1.2020
Stiahnuť

 

Dodatok 1 k zmluva 1/2020:

Dátum zverejnenia: 8.5.2020
Stiahnuť