img
© Obec Chmeľovec 2021

ÚRADNA TABUĽA:

Faktúry

Zmluvy

Voľby orgánov samosprávy obcí
2022

 

Charakteristika obce

Cirkev v obci

Erb a vlajka obce

Europrojekty obce Chmeľovec

Obecný úrad

Mikroregión Haľagoš

Kontakt

Dokumenty na stiahnutie:
1. Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do samosprávnych krajov 2022
2. Voľby do samosprávnych krajov 2022
 
3. Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022
4. Počet volebných okrskov v obci Chmeľovec
5. Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnéj komisie